ENERJİDE GÜVENİLİR KURULUŞ

         CAP Global Enerji, elektrik enerjisi dalında yaklaşık otuz yıldır alanlarında uzmanlığa ulaşmış teknik kadronun bileşimidir. Kadromuz mühendisler, teknikerler ve teknisyenlerden oluşmaktadır. Geçmişten günümüze değişen teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek kendimizi mesleki anlamda sürekli güncellemekteyiz.

     Son yirmi yıldır dünyamızda yenilenebilir enerji kaynaklarının çeşitlenmesi, hidroelektrik üretim kaynaklarına, güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi gibi karbon nötr doğal kaynaklardan elde edilebilen ve insan zaman ölçeğinde doğal olarak yenilenen kaynakların eklenmesi enerji ölçeğinde yeni tercihler oluşturmuştur. 

  Bu kaynakların yaşadığımız alanda hemen gözümüzün önünde olması dolayısı ile kolay ulaşılabilir olması, çok kısa sürede enerji ihtiyacı olanların yanında yatırımcıların ilgi odağı olmuştur.

Ülkemizde, bu kaynakların kullanımına yönelik yasal mevzuatların tamamlanmış olması, kurulacak tesis bileşenleri malzeme piyasasında kolayca temin edilebilmesi, bu tesislerin sayısının hızlı çoğalmasına ve devamlı olarak artmaya devam etmesine neden olmaktadır.

     Cap Global Enerji, Hidroelektrik Enerji Santralı (HES), Güneş Enerjisi Santralı (GES) ve Rüzgar Enerjisi Santralı (RES) tesislerinin kurulum, işletme , arıza, bakım, malzeme satış ve ar-ge alanlarında ülke genelinde hizmet vermektedir.

01

kendi elektriğini üret

Elektrik piyasasında, tüketicilerin elektrik ihtiyaçlarını tüketim noktasına en yakın kendi üretim tesisinden karşılaması, arz güvenliğinin sağlanmasında küçük ölçekli üretim tesislerinin ülke ekonomisine kazandırılması ve küçük ölçekli üretim kaynaklarının etkin kullanımının sağlanması amacıyla lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğü olmaksızın, Güneş, Su, Rüzgar gibi birincil enerji kaynaklarından  elektrik enerjisi üretebilecek, gerçek veya tüzel kişilere uygulanacak usul ve esasları içeren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretme Yönetmeliği 2019 yılında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

İşletme,mesken vb abonelik  ayrımı gözetmeksizin elektrik aboneliği olan bütün tüketim tesisleri bağlantı güçleri oranında ve gerekli başvuru dökümanlarını hazırlayarak alınacak çağrı mektubu ile Lisanssız Elektrik Üretim tesisini kurabilecek ve işletmeya alabilecektir. Ürettiği enerjiyiden  kendi ihtiyacını karşıladıktan sonra i ihtiyaç fazlası elektrik enerjisini şebeke üzerinden Dağıtım Şirketine satabilecektir.

 

 

 

 

02

kaynaklar 

GÜNEŞ: Meskeninize veya işletmenize ait çatılarınız elektrik üretim santraliniz olabilir. Ölçüm ve projelendirme sonrası çatılarınıza güneş enerjisi panelleri yerleştiriyoruz. Panellerden üretilen elektrik enerjisini  invertörler aracılığı ile alçak gerilim seviyesi olan 230/400V  vaya işletmelerde yüksek gerilim seviyesinde trafo üzerinden 31,5-36kV gerilim seviyesinde sayaç üzerinden iç tüketime ve ihtiyaç fazlasını şebekeye satışını sağlıyoruz. Böylece elektrik faturası ödemek yerine elektrik faturasından kazanç sağlamış oluyorsunuz. 

Çatınıza ilave olarak mevzuat doğrultusunda arazi üzerine de aynı uygulamayı yapabiliyoruz. 

SU: Yakınınızda bulunan her türlü akarsu üzerine türbin-jeneratör tesis ederek bu makinelerden elde edilen hidroelektrik enerjiyi kullanımınıza sunuyoruz.Böylece elektrik enerjisi tüketiminizi kendi üretiminizle fazlası ile karşılamış oluyorsunuz.

RÜZGAR: Eğer rüzgarlı bir yerde yaşıyorsanız veya işletme yapıyorsanız bu rüzgarı rüzgar türbin-jeneratör sistemi ile elektrik enerjisine dönüştürerek kullanımınıza sunuyoruz.

03

SANTRAL İŞLETMECİLİĞİ

Sürdürülebilir bir üretim için gerekli olan ekipmanlarda, uzun süre  çalıştırılmalarından dolayı yıpranma veya arızalanmaya bağlı olarak beklenen verim elde edilememektedir.Ekipmanlarda beklenen verimin elde edilememesi ya da ekipmana bakımın zamanında uygulanmaması sonucu oluşan arızalar ise üretimin planlanan zamandan daha geç  tamamlanması, istenilen ürün kalitesinin elde edilememesi ve dahası üretimin durdurulması gibi problemleri de beraberinde getirebilmektedir. Bu da üretim tesisleri için ek bir maliyet anlamına gelmektedir.  Yatırımcı firmalar için önemli gelir kaynaklarından olan ve büyük alt yapı yatırımları gerektiren elektrik üretim santralları gibi büyük tesislerde benzer  problemlerin yaşanması maliyetler dışında büyük problemleri de beraberinde getirmektedir.  

Elektrik santralleri teknoloji yoğun işletmelerdir. Ama unutulmamalıdır ki teknolojinin de yönetimi nihayetinde insan beyin ve mekanik gücü ile mümkün olabilmektedir. Dolayısı ile bu noktada faaliyet gösterecek personel ve yönetim kadrosunun yüksek seviyede elektromekanik donanıma sahip olması kaçınılmazdır. 

Cap Global Enerji bu sorunların farkında bir firma olarak teknik altyapısı sayesinde faaliyet alanına santral işletmeciliğini de ekleyerek elektrik santralllarının  sürdürülebilir enerji arzını sağlama noktasında önemli bir rol almıştır.  

Görüşümüz

"Öğrenemezsek, bilemeyiz, bilemezsek yapamayız" 

Elektrik enerjisinin üretim, iletim ve arz süreçleri pahalı yatırımlar gerektirmektedir. Bu yatırımların faydaya dönüşmesi her yatırımın temel , yatırımcının ise kazanç amacıdır. Bu nedenle bu süreçlerin yönetimi büyük önem arzetmektedir. Yönetimsel hatalardan dolayı çöp olmuş veya atıl durumda bekleyen sayısı çokça tesis vardır. Bu riski aşmanın en iyi yolu işi bilen firmalarla çözüm ortağı olarak beraber hareket etmektir.

Planlama ve Strateji

Mahir Can 

Elektronik Mühendisi

 

araştırma

Emrah Can Aydın

Elektrik-Elektronik 

Mühendisi

operasyon

İlyas Polat

Elektrik Teknikeri

Müşteri ilişkiler

Meryem Kolotoğlu

Müşteri İlişkiler

Servislerimiz

Şirketimizle ilgili en son bilgiyi burada...

Kurulum

Arıza

Bakım

7/24 teknik destek

İşletme

Ar-Ge

Otomasyon

Malzeme

Müşteri Temsilcisi