Mikro HES

Mikro hes, suyu aşağı doğru hareket ettirilmesiyle oluşan basınç belirli bir enerji yaratır. Boru yada bir ark içinde devinim halinde olan su baskılanmış halde büyük bir enerji üretme kapasitesine sahiptir. Basitçe değirmen sisteminin daha teknolojik ve zengin ekipmanlarla geliştirilmiş halidir bu sistem. Yani kısaca Mikro hes sudan enerji üretme yöntemidir. 

Suyun aktığı her yerde

Yenilenebilir enerji kaynaklarından sayılan hidro kaynaklar ve mikro hes günün her anı enerji üretebilme özelliğiyle benzerlerinden ayrılır. Oldukça makul fiyatlarla enerjiye ulaşmayı sağlayan bu sistem hidro türbinler vasıtasıyla çalışır. Mikro hes sistemler alçaktan ve yüksekten akan olmak üzere 2’ye ayrılırlar. İlk sistemde adından anlaşılacağı üzere az bir yükseklik tercih edilir. 5 feet’ten az bazen 10 ila 20 inç arasında yüksekliklere sahip bü sistemde daha kısa boru hatları kullanılır. Yüksekten akan sistemlerde ise 10 feet üzeri bir yükseklik görülür. Bu sistemin amacı daha yüksek basınç ve dolayısıyla daha yüksek oranda enerji üretebilme imkanına sahip olmaktır.

Hidrolojik çalışma ve mevki araştırması 

Bu aşamada sistemin kurulacağı yerin hidrolik potansiyeli belirlenir. Akarsuyun debisinin yıl boyunca değişimi ortaya konur, su alma ağzının en verimli ve en ucuz olarak alınacağı yer tespit edilir. Cebri borunun minimum maliyet ve kayıp sağlayacak şekilde nasıl olacağı belirlenmeye çalışılır. Ayrıca, dönem dönem ne kadarlık bir güç sağlanabileceği de tespit edilir.

Ön fizibilite çalışması

Bu bir hızlı fiyat belirleme çalışmasıdır. Hidrolik sistem tasarımcısı talebi karşılayacak şekilde genellikle farklı seçenekler ortaya koyar. Ön fizibilite çalışması, bu seçenekleri karşılaştırır ve bunların önemli özellilerini ortaya koyar. Tüketici, bu seçenekleri ve bunların karşılaştırmalı fiyatlarını bilmek isteyecektir. Ön fizibilite çalışmasında ayrıca, enerji talep çalışmalarının hidrolojik çalışma sonuçları ile karşılaştırması da yapılır. Talep çalışması bize güç sağlanacağı hakkında bilgi verir. Ayrıca bu bölümde farklı sorulara da cevaplar verilir.

Tam fizibilite çalışması

Ön fizibilite çalışmasında hidrolik sistemin uygulanabilir olduğu belirlenirse; mühendislik hesapları, maliyet hesapları detaylı olarak tam fizibilite çalışmasında yapılır. Ayrıca, ekonomik kriterleri kullanarak yapılan parasal çalışmalar, işletme ve bakım masraflarının hesaplanması da önemlidir. Fizibilite çalışmasında altın kural şu şekildedir: çalıştırma ve bakım birinci, ekonomi ve tesis faktörü ikinci, mühendislik tasarımı ise üçüncü önceliktedir. 

Kurulum ve devreye alma

Fizibilite çalışmaları sonrasında yapıma karar verilirse karşılıklı kontrat yapılarak tesis yapım aşamasına geçilir. Bunu için ön proje hazırlanır. Projede arazi üzerinde yerleşim, malzeme ve keşif, şebekenen bağımsız-bağımlı bilgileri ve detay çizimler yer alır. Proje sonrası arazi çalışması ve malzeme tedariği yapılır. Sonrasında sistem cebri borulu ise boru hattının döşenmesi, akarsu tipi ise yer seçilmesi aşamaları gerçekleşir. Türbin ,generatör,elektrik panosu montajı yapılır. Sistem test edilir ve test başarılı ise enerji müşterinin kullanımına sunulur. 

Servislerimiz

Şirketimizle ilgili en son bilgiyi burada...

Çeviri servisleri

Yasal tavsiye

İş için çevrimiçi araçlar

7/24 çevrimiçi teknik destek

Hayat sigortası

Çeviri servisleri

%100 para iade garantisi

Çeviri servisleri

Kişisel danışman