NEDEN BAKIM

Sürdürülebilir bir üretim için gerekli olan ekipmanlarda, uzun süre  çalıştırılmalarından dolayı yıpranma veya arızalanmaya bağlı olarak beklenen verim elde edilememektedir.Ekipmanlarda beklenen verimin elde edilememesi ya da ekipmana bakımın zamanında uygulanmaması sonucu oluşan arızalar ise üretimin planlanan zamandan daha geç  tamamlanması, istenilen ürün kalitesinin elde edilememesi ve dahası
üretimin durdurulması gibi problemleri de beraberinde getirebilmektedir. Bu da üretim tesisleri için ek bir maliyet anlamına gelmektedir. Özellikle ülkeler için önemli gelir kaynaklarından olan ve büyük alt yapı yatırımları gerektiren elektrik üretim santralları gibi büyük tesislerde benzer problemlerin yaşanması maliyetler dışında büyük problemleri de beraberinde getirmektedir. Örneğin ülkenin enerji arz güvenliğinin sağlanamaması, ülkedeki enerji alt yapısından faydalanan diğer işletmelerin de üretimlerinin durmasına, dolayısıyla ülke genelinde daha büyük bir probleme neden olabilmektedir. Cap Global Enerji be nedenle santrallarda gerçekleştirilecek olan bakım planlamalarını gerçekleştirerek üretim tesislerinin sürdürülebilir enerji arzını sağlama noktasında önemli bir rol oynamaktadır. Literatürde de farklı santral türleri için birçok probleme çözüm getirilmiştir.

01

TEKNİK KONTROL ZİYARETİ

Talep üzerine Elekrik santralı uzman mühendislerimiz tarafından teknik ziyaret programına alınarak karşılıklı belirlenen tarihte fizibilite çalışması için santralınız ziyaret ediliyor va çalışmalara başlanıyor. 

Baraj / regülatör gövdesi, memba / mansap batardoları, derivasyon tünelleri, enjeksiyon tünelleri, iletim kanalı ve üzerinde yer alan tüm sanat yapıları, yükleme havuzu, santral binası duvarına kadar olan cebri boru imalatları, dolusavak, kuyruksuyu yapıları şantiye içi ulaşım ve taşıma yolları vb. yapılar ile Enerji santrali binası ve içinde bulunan kontrol blokları, montaj blokları ve ünite blokları ile elektrik üretimine esas türbinler, generatörler, vanalar, trafolar, türbin ve generartöe yardımcı sistemleri,otomasyon gibi kısımların, şalt sahası ve enerji iletim hatlarının  denetimleri, yangın kontrol sistemleri, çevresel güvenlk tedbirleri, ambarlar,yedek malzeme, işyeri ve iş güvenliği konuları, personel çalışma sistemi konularında işletme teknik ve idari kontrolleri yapılır. 

02

VERİMLİLİK testleri

Hidrolik türbinlerde rehabilitasyon yapılarak türbin ve işletme verimleri iyileştirilebilmektedir. Özellikle, çark kanat sisteminde ve türbin su geçişinin ve yeni çark, yeni hız regülatörü, aşınan parçaların değiştirilmesi, su ile temas eden yüzeylerin tamiri gibi elemanlarında iyileştirme işleri sayesinde verim daha fazla artırılabilir.

Verimliliği arttırma çalışmalarında yatırım gücüne ve uzun bir zamana ihtiyaç vardır. Bu nedenle yapılacak rehabilitasyon çalışmalarının kârlı olup olmayacağı hususunda ciddi ve detaylı fizibilite çalışmalarının yapılması gereklidir. Bir hidroelektrik santralinin, olası bir verim artışı ile yapılan maliyetleri amorti edebilme zamanının net bir şekilde hesaplanabilmesi için teknik ve idari-mali analizlerinin çok daha hassas bir şekilde ve oturmuş bir elektrik piyasası ortamında yapılması uygun olacaktır. Teçhizat verimliliğinin çalışmaya bağlı olarak azalması; modern ve zamanında yapılan etkin bakım teknikleriyle önlenebilir. Teçhizat verimliliği standartlara uygun olarak yapılan periyodik testlerle, işletme değerleriyle izlenebilir; yenileme ve rehabilitasyonlarla arttırılabilir. Yenileme ve rehabilitasyon, teçhizat performanslarının büyük oranlarda azaldığı ve fonksiyon yetersizliğinin oluştuğu durumlarda yapılmalıdır. Yenilemesi ve rehabilitasyonu yapılacak teçhizatın, yeni teknolojik gelişmelerle modernizasyon ve otomasyonun kolayca uygulanabileceği yerlerde seçilmesi uygulanabilirliği artırır. Türbin verimliliğindeki kısmi iyileştirmelerle ünitelerin optimum yüklerde çalıştırılmaları sağlanmakta olup, kaliteli elektrik üretimi mümkün olabilmektedir. 

Servislerimiz

Şirketimizle ilgili en son bilgiyi burada...

Teknik Analiz

Arıza Müdahale

Bakım

7/24 Çevrimiçi teknik destek

Güvenlik  

Malzeme Tedariği

Verimlilik

İşletme

Danışmanlık